Contacts | Useful links

Friday, May 29, 2020
header tz

Nagrađene najbolje maske na 26. Đakovačkim bušarima 2020.

Manifestacija 26. Đakovački bušari održala se 8. veljače 2020. godine. U Pokladnoj povorci sudjelovalo je više od 2 000 sudionika koji su svoju maštovitost pokazali sa raznolikošću brojnih maski koje su bile predstavljene. Ipak, neke maske su se izdvojile svojom posebnošću, te su stoga bile i nagrađene u određenim kategorijama.

U nastavku navodimo nagrađene i pohvaljene maske Pokladne povorke 26. Đakovačkih bušara 2020. godine:

DJEČJI VRTIĆI I OSTALE ODGOJNE USTANOVE

1. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

                  -Vrtićka kuća Mažuranac, skupina „Trešnjice“: Tuš kabine          

2. DJEČJI VRTIĆ / ODGOJNA USTANOVA/ ODGOJNA UDRUGA

                   -Udruga „Slagalica“ Đakovo: Vesele Kokice

3. PREDŠKOLSKA SKUPINA

                   -Predškole Selci Đakovački i Đurđanci: Mali astronauti

4. ŠKOLSKA SKUPINA

                   -OŠ „Rajić“, Društvo naša djeca „Osmijeh“: Rajićka polja

               

POHVALE:

1. Vrtićka kuća Botić, Đakovo: Žirafe pjegavice

2. Predškole Trnava, Levanjska Varoš, Tomašanci, Gorjani: Žabice

3. Predškola J. A. Čolnića, Đakovo: Pomfrit

4. Vrtićka kuća Vila, Đakovo: Starci s Vile

5. Dječji vrtić „Petar Pan“, Stanica Đakovačka: Pauci

6. OŠ S.S.Kranjčević, Levanjska Varoš: Neobične gljive

 

KATEGORIJE NAGRAĐIVANJA               

1. SKUPINA ODRASLIH

-Udruga žena „Cer“, Crnac: Bjeloglavi supovi

2. NAJVESELIJA SKUPINA

-Halubajski zvončari, Viškovo

3. NAJORIGINALNIJA MUŠKA MASKA

                   -Turističko društvo Dobova sekcija „Fašjenk“, Slovenija: Beneška maska i Kapelski krampusi

4. NAJORIGINALNIJA ŽENSKA MASKA

                   -Snježne kraljice, Laze

5. NAJBOLJA TRADICIJSKA MASKA - ODRASLI

                   -KUD „Podvinje“, Podvinje: Kraljice kokice - purkavice

6. NAJBOLJA TRADICIJSKA MASKA - DJEČJA

                   -HKD „Vukojevci“, Vukojevci: Najmlađi sudionik

7. NAJORIGINALNIJA MODERNA MASKA

                   -KUD „Prepuštovec“, Prepuštovec - Prigorska fašnička hajdučija

POHVALE:

1. Bajagičke mačkare, Sinj

2. KUD „Hrvatska čitaonica“, Selci Đakovački: Morčići

3. Udruga „Lumber“ klub, Opatija: Opatijski napoletani

4. Mohačke buše, Mohač

5. Zvončari Korensko, Vlahov Breg

6. Pusno društvo „Mune“: Munski zvončari

7. KUD „Repušnica“, Repušnica: 2u1 EKOfolklorašice iz Repušnice

8. Zdenka Antunović: Vatrena kuharica

Čestitamo svima nagrađenima i vidimo se slijedeće godine!

DISCOVER YOUR STORY

discover your story

VISIT US ON FACEBOOK

CROATIA 365 – WINE TOUR SLAVONIJE I BARANJE

cro360eng

MOBILE APPLICATIONS

ios

evsitor

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3