Contacts | Useful links

Saturday, July 31, 2021
header tz

Redoslijed folklornih nastupa - 53. Đakovački vezovi

PETAK – 28. lipnja 2019.

19:30 – 21:00

PUČKO CRKVENO PJEVANJE

Katedrala sv. Petra

 

MVS „Bećarineˮ KUD-a „Tenaˮ Đakovo

PS KUD-a „Ethno-golubicaˮ Vinkovci

ŽPS KUD-a „Vranovci-Bukovljeˮ Bukovlje

ŽPS HKD-a „Podgoračaniˮ Podgorač

PPS „Veseli Slatinčaniˮ Stari Slatinik

PSA sastava folklorne sekcije HKD-a „Lisinskiˮ Našice

MPS KUD-a „Ivan Filipovićˮ Velika Kopanica

 

 

UTORAK – 2. srpnja 2019.

19:30 – 20:30

ĐAKOVŠTINA U PJESMI I PLESU

Trg J. J. Strossmayera

 

KUD „Ledinaˮ Gašinci

KUD „Ivan Tišovˮ Viškovci

KUD „Kondrićaniˮ Kondrić

KUD „Milko Cepelićˮ Vuka

KUD „Šokadijaˮ Budrovci

 

 

SRIJEDA – 3. srpnja 2019.

19:30 – 20:30

ĐAKOVŠTINA U PJESMI I PLESU

Trg J. J. Strossmayera

 

KUD „Veseli šokciˮ Punitovci

KUD „Kuševacˮ Kuševac

KUD „Slavonacˮ Forkuševci

KUD „Skladˮ Đakovo

KUD „Zoraˮ Piškorevci

KUD „Gorjanacˮ Gorjani

 

 

P E T A K – 5. srpnja 2019.

21:00 – 22:30

Scenska slika

Trg J. J. Strossmayera

SVEČANO OTVARANJE 53. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

Program: „SPREMIT ĆU SE JA I SAMA”

 

 

S U B O TA – 6. srpnja 2019.

18:30 – 20:30

NASTUP GOSTUJUĆIH SKUPINA

Strossmayerov park

KUD „Krešimir” Bad Cannstatt, Stuttgart / Njemačka

HKUD „Biloševica” Rasno, Široki Brijeg / Bosna i Hercegovina

KUD „Sveti Nikola Tavelić” Lišane Ostrovičke

HKUD „Vilim Cecelja” Salzburg / Austrija

HKUD „Crvenice” Crvenice, Tomislavgrad / Bosna i Hercegovina

Gruppo Folkloristico Caprivese „Michele Grion” Capriva del Friuli / Italija

KUD „Natko Nodilo” Babino Polje

HKD „Vrila” Župa Mostarski Gradac, Široki Brijeg / Bosna i Hercegovina

KUU „Bezdan” Pirovac

Associazione Folklorica „Città di Matelica” Matelica / Italija

Folklorni ansambl „Kuželovjan”, Kuželov / Češka Republika

(Folklor Ensemble „Kuzelovjan”, Kuzelov / Czech Republic)

 

 

21:00 – 22:00

PREDSTAVLJANJE ZEMLJE PARTNERA

Predstavljanje zemlje partnera – Slovačka Republika – folklorni program:

SKUD „Ivan Brnjik Slovakˮ Jelisavac

Matica Slovačka Jurjevac – Ženska pjevačka skupina Jurjevac Punitovački

SKUD „Braće Banasˮ Josipovac Punitovački

Dječja folklorna skupina „Klnkaˮ Bratislava, Slovačka Republika

(Children folklore group „Klnka” Bratislava, Slovak Republic)

 

 

N E D J E L J A – 7. srpnja 2019.

8:30 – 10:30

SVEČANA POVORKA SUDIONIKA 53. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

              I.     Konjanik

Zastave

RH (u sredini)

Osječko-baranjska županija (desno)

Grad Đakovo (lijevo)

Europska unija (iza)

Đakovački vezovi (iza)

II.    Mažoretkinje KUD-a „Skladˮ Đakovo

III.  Puhački orkestar DVD-a Đakovo / Puhački orkestar DVD-a Retfala Osijek

IV.   Natpis: 53. Đakovački vezovi

V.     Grb Đakovačkih vezova

 

VI.       FOLKLORNE SKUPINE:  

 

P O V O R K A

 1. KUD „Šokadijaˮ Strizivojna
 2. Folklorna grupa „Mladi Hrvatiˮ, Melbourne / Australija
 3. Folklorni ansambl „Kuželovjan”, Kuželov / Češka Republika
 4. KUD „Skladˮ Đakovo
 5. KUD „Krešimirˮ Bad Cannstatt, Stuttgart / Njemačka
 6. HKUD „Biloševicaˮ Rasno, Široki Brijeg / Bosna i Hercegovina
 7. KUD „Ivan Tišovˮ Viškovci
 8. Prva kandžijaška udruga „Kruševica 2010.” Kruševica
 9. KUD „Vesela Šokadijaˮ Koritna
 10. KUD „Topliceˮ Varaždinske Toplice
 11. KUD „Sveti Nikola Tavelićˮ Lišane Ostrovičke
 12. KUD „Milko Cepelićˮ Vuka
 13. Folklorni ansambl „Sesvetska Selaˮ Sesvete
 14. KUD „Šokadijaˮ Budrovci
 15. HKUD „Vilim Ceceljaˮ Salzburg / Austrija
 16. KUD „Šijaciˮ Biškupci
 17. KUD „Zoraˮ Piškorevci
 18. HKUD „Crveniceˮ Crvenice, Tomislavgrad / Bosna i Hercegovina
 19. KUD „Klenovnikˮ Klenovnik
 20. KUD „Ledinaˮ Gašinci
 21. Gruppo Folkloristico Caprivese „Michele Grionˮ Caprivia del Friuli / Italija
 22. KUD „Slavko Jankovićˮ Šiškovci
 23. KUD „Veseli Šokciˮ Punitovci
 24. KUD „Žiškovecˮ Žiškovec
 25. KUD „Seljačka slogaˮ Zadubravlje
 26. KUD „Gorjanacˮ Gorjani
 27. Associazione Folklorica „Città di Matelica” Matelica / Italija
 28. KUD „Obreškaˮ Donja Obreška
 29. KUD „Kuševacˮ Kuševac
 30. KUD „Vrhovje Župe Dubranecˮ Donji Dragonožec
 31. KUU „Bezdanˮ Pirovac
 32. KUD „Perkovčaniˮ Novi Perkovci
 33. Dječja folklorna skupina „Klnkaˮ Bratislava / Slovačka Republika
 34. SKUD „Braće Banasˮ Josipovac Punitovački
 35. Matica slovačka Jurjevac – Ženska pjevačka skupina Jurjevac Punitovački
 36. Kuburaška udruga Maruševec, Maruševec
 37. KUD „Tenaˮ Đakovo
 38. HKD „Vrilaˮ Župa Mostarski Gradac, Široki Brijeg / Bosna i Hercegovina
 39. KUD „Hrvatska čitaonicaˮ Selci Đakovački
 40. HKD „Šidˮ Šid / Republika Srbija
 41. KUD „Slavonacˮ Forkuševci
 42. KUD „Lipaˮ Nova Bukovica
 43. KUD „Drenjanciˮ Drenje
 44. KUD „Grgur Karlovčanˮ Kalinovac
 45. KUD „Slavonijaˮ Đurđanci
 46. KUD „Natko Nodiloˮ Babino Polje
 47. KUD „Lađevčaniˮ Lađevac
 48. KUD „Slogaˮ Satnica Đakovačka
 49. HKUD „Tamburicaˮ Koraće /Bosna i Hercegovina
 50. KUD „Lipaˮ Semeljci
 51. Folklorni ansambl „Kitkaˮ Istibanja / Republika Sjeverna Makedonija

     VII.   Matični klub „Hrvatski ovčarˮ Đakovo

     VIII.   Četveropreg, dvopreg

X.   Svatovske zaprege

XI.   Konjanici

 

 

 

N E D J E LJ A – 7. srpnja 2019.

10:30 – 12:30

Strossmayerov park

 

MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA

SKUD „Braće Banasˮ Josipovac Punitovački

KUD „Krešimirˮ Bad Cannstatt, Stuttgart / Njemačka

HKUD „Biloševicaˮ Rasno, Široki Brijeg / Bosna i Hercegovina

Folklorni ansambl „Kuželovjan”, Kuželov / Češka Republika

Folklorna grupa „Mladi Hrvatiˮ, Melbourne / Australija

(odrasla, srednja i dječja skupina)

HKUD „Crveniceˮ Crvenice, Tomislavgrad /Bosna i Hercegovina

Gruppo Folkloristico Caprivese „Michele Grionˮ Caprivia del Friuli / Italija

HKUD „Vilim Ceceljaˮ Salzburg / Austrija

Dječja folklorna skupina „Klnkaˮ Bratislava / Slovačka Republika

HKD „Vrilaˮ Župa Mostarski Gradac, Široki Brijeg /Bosna i Hercegovina

HKD „Šidˮ Šid / Republika Srbija

Associazione Folklorica „Città di Matelicaˮ Matelica / Italija

HKUD „Tamburicaˮ Koraće /Bosna i Hercegovina

Folklorni ansambl „Kitkaˮ Istibanja / Republika Sjeverna Makedonija

 

 

12:30 – 15:00

SMOTRA FOLKLORA HRVATSKE

KUD „Natko Nodiloˮ Babino Polje

KUD „Bezdanˮ Pirovac

KUD „Lađevčaniˮ Lađevac

KUD „Sveti Nikola Tavelićˮ Lišane Ostrovičke

KUD „Žiškovecˮ Žiškovec

KUD „Topliceˮ Varaždinske Toplice

Folklorni ansambl „Sesvetska Selaˮ Sesvete

KUD „Grgur Karlovčanˮ Kalinovac

KUD „Vrhovje Župe Dubranecˮ Donji Dragonožec

KUD „Klenovnikˮ Klenovnik

KUD „Obreškaˮ Donja Obreška

 

 

15:00 – 17:00

PAUZA

 

 

17:00 – 20:00

SMOTRA FOLKLORA SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

 

 

17:00 – 18:30

KUD „Hrvatska čitaonicaˮ Selci Đakovački

KUD „Lipaˮ Nova Bukovica

KUD „Šijaciˮ Biškupci

KUD „Slavko Jankovićˮ Šiškovci

KUD „Bebrinaˮ Bebrina

KUD „Drenjanciˮ Drenje

KUD „Seljačka slogaˮ Bogdanovci

 

 

18:30 – 20:00

KUD „Perkovčaniˮ Novi Perkovci

KUD „Podvinjeˮ Podvinje

KUD „Slavonijaˮ Đurđanci

KUD „Seljačka slogaˮ Zadubravlje

KUD „Vesela šokadijaˮ Koritna

HSKPD „Seljačka slogaˮ Nuštar

KUD „Drežnikˮ Drežnik

KUD „Šokadijaˮ Strizivojna

 

 

21:00

„SLAVONIJO, ZEMLJO PLEMENITAˮ

Pozornica u Strossmayerovu parku

Izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke, snaše i momci)

Dodjela nagrada i zatvaranje 53. Đakovačkih vezova

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR ĐAKOVAČKIH VEZOVA

Marin Mandarić, gradonačelnik Grada Đakova, predsjednik

Pavo Cindrić, predsjednik Gradskog vijeća

Robert Francem, zamjenik gradonačelnika

Antun Galić, zamjenik gradonačelnika

Marija Burek, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Đakova

Tomislav Vuković, predsjednik SAKUD-a Grada Đakova

Ivanka Perković, predsjednica SAKUD-a Đakovštine

 

 

Redoslijed folklornih nastupa 53. Đakovačkih vezova preuzmite ovdje.

DISCOVER YOUR STORY

discover your story

VISIT US ON FACEBOOK

CROATIA 365 – WINE TOUR SLAVONIJE I BARANJE

cro360eng

MOBILE APPLICATIONS

ios

evsitor

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3